För info om biljetter, publikplatser eller konserthuset kontakta Malmö Live

www.malmolive.se

040 34 35 00

För övrig info kontakta info@eldeenjohansson.com

eller

Niklas - 0706-549941